TAŃSZE CIEPŁO Z PEC

Mieszkańcy Lubartowa zapłacą mniejsze koszty za dostarczane ciepło. Jest to ważna wiadomość dla odbiorców domków jednorodzinnych i osób zamieszkujących bloki. Obniżka wyniesie około 6 procent dla każdego odbiorcy. Sytuacja taka będzie mieć miejsce pomimo wzrostu zakupu cen węgla o 160 procent i podwyżki taryfy na ciepło zatwierdzonej przez Urząd Regulacji Energetyki. Wszystko to dzięki programowi modernizacji źródła ciepła, wyjściu z systemu handlu emisjami i pakietowi antyinflacyjnemu.

O zmianach tych można przeczytać na stronie internetowej PEC Lubartów:  Od 11 lutego 2021 zmianie ulegnie cena za ogrzewanie. Całkowita średnia cena netto za ciepło dla odbiorców końcowych wzrośnie średnio o 9,98%. Powodem jest wysoki ponad 160 % wzrost kosztów zakupu węgla, którego cena na rynku dochodzi do 600 pln/t oraz ponad 17% wzrost  cen energii – są to koszty niezależne od PEC i należą do najważniejszych czynników kształtujących cenę ciepła.

     Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej  w Lubartowie informuje, że dzięki skutecznie przeprowadzonym inwestycjom, Spółka zrealizowała plan wyjścia z systemu handlu emisjami CO2 EU ETS, co znacząco zmniejszyło poziom wzrostu ceny ciepła (z szacowanych 40% do 9,98%).   

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki Rafał Gawin cytowany przez “Puls Biznesu” w publikacji z 14 września  2021 r. poinformował, że w skali kraju dotychczas zatwierdzane przez URE taryfy na ciepło są średnio o 20 proc. wyższe od poprzednich, a w niektórych przypadkach wnioski taryfowe przekraczają 50% wzrostu.

Ponadto w ramach walki z inflacją rząd wprowadził tzw. pakiet antyinflacyjny. Jednym z jego elementów jest czasowa obniżka podatku VAT na ciepło systemowe z 23% na 8% w styczniu 2022 r. oraz 5% od 1 lutego do 31 lipca 2022 r.

Co to oznacza dla klientów PEC? Za dostawy począwszy do stycznia 2022 r. na fakturach widnieć będzie niższa stawka VAT, a w konsekwencji stawki będące podstawą naliczenia wysokości opłat na  fakturze dla ów ulegną obniżeniu w porównaniu z opłatami jednostkowymi ponoszonymi w 2021 r.

Szacowana obniżka wyniesie średnio ok 6%(poziom obniżki może się różnić od średniej wartości szacunkowej w zależności od bieżącego zużycia ciepła oraz grupy taryfowej).

SC