Tańsze ogrzewanie w Lubartowie

Dzięki dofinansowaniu z funduszy norweskich lubartowskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej otrzyma 6,8 mln zł na kogenerację.

W lubartowskim Urzędzie Miasta odbył się briefing prasowy dotyczący podpisania przez prezesa PEC Lecha Klizę umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dotyczącej dofinansowania modernizacji źródeł wytwarzania ciepła z zastosowaniem wysoko sprawnej kogeneracji OZE.
– Umowa ta pozwoli naszym mieszkańcom osiągnąć pewną stabilizację cen ogrzewania w naszym mieście – mówił burmistrz Krzysztof Paśnik. – Pokazujemy dziś jakie działania zostały poczynione przez spółkę w najważniejszym aspekcie czyli obniżeniu cen ciepła.
Jak zapewnił burmistrz, inwestycja ta odczuwalnie zmniejszy koszty wytwarzania energii, co przełoży się na niższe rachunki za ciepło dla mieszkańców miasta. Ograniczona będzie również emisja zanieczyszczeń do powietrza, co wpłynie na poprawę jego jakości.

Jak wyjaśnił na spotkaniu prasowym prezes PEC, do zmiany źródeł wytwarzania ciepła spółka przygotowuje się od dawna.
– Cały projekt jest przewidziany na 15,7 mln zł – mówi prezes PEC Lech Kliza.

Najważniejszym zadaniem projektu jest budowa wysoko sprawnej kogeneracji. Powstaną cztery kogeneratory – silniki gazowe, dzięki którym oprócz ciepła PEC będzie wytwarzać energię elektryczną. Będzie ona dodatkowym produktem, który da możliwość dodatkowego zarobku dla przedsiębiorstwa. Jak wyjaśnia prezes Kliza potencjalnie stwarza to możliwość obniżki cen ciepła dla odbiorców.

Przejście na kogenerację ma nastąpić w ciągu dwóch lat, w PEC pozostanie na razie jeden kocioł węglowy, w którym będzie spalana także biomasa. Planowana jest też rozbudowa sieci cieplnej przy ul. Wierzbowej i podłączenie chętnych odbiorców.

Anna Jakoniuk