Dzisiaj Teatr „Niemy Krzyk” w kinie Lewart -wstęp wolny

Stowarzyszenie „Nadzieja” w Lubartowie zaprasza do udziału w wydarzeniu nie tylko kulturalnym. W kinie Lewart, w niedzielę 21 kwietnia wystąpią artyści z Chełma. Dadzą dwa spektakle pt. „Niemy Krzyk” (o godz. 13.15 oraz 16.15).

– Już dziś zapraszamy na spektakl wszystkich zainteresowanych tematem walki z uzależnieniami – mówi Włodzimierz Adamiak, prezes Stowarzyszenia „Nadzieja”.

– To niecodzienne spotkanie organizujemy w ramach swoich zadań profilaktyki uzależnień od alkoholu i narkotyków, dzięki pomocy finansowej Miasta Lubartów.

Spektakle wystawiane przez teatr „Niemy Krzyk”, mimo komunikatywnego przekazu, mają podłoże psychologiczne, niosąc duży ładunek emocjonalny i refleksje. Zmuszają widza do myślenia. Treść spektakli, z uwagi na aktualność problemów w nich przedstawionych, jest adresowana nie tylko do osób dorosłych, ale także i do młodzieży. Grupa teatralna przyjęła nazwę od tytułu premierowego spektaklu. „Niemy Krzyk” to krzyk osoby wołającej o pomoc. I dobrze, jeśli znajdzie się ktoś, kto to wołanie usłyszy.
Różnorodną treść spektakli wystawianych przez teatr łączy problematyka społeczna. Ukazuje między innymi brak tolerancji, akceptacji i bezduszność zwykłych ludzi oraz urzędników i lekarzy. Priorytetowym przesłaniem tematyki spektakli jest poruszenie serc jak największej liczby odbiorców i zwrócenie ich uwagi na ogólnie panującą znieczulicę, bowiem na co dzień niejednokrotnie nie dostrzegamy lub nie chcemy dostrzec spraw ważnych, które dzieją się tak blisko nas. (J.A.)