To już jutro! Wielki finał Land Art Park Festiwal Kozłówka – Lubartów 2017

Przez cały tydzień na terenie naszego zespołu parkowo pałacowego artyści z całej Europy (Polska, Anglia, Litwa, Rosja, Włochy, Rumunia, Słowacja) pracowali nad swoimi wyjątkowymi dziełami. Ich prezentacja oraz spotkanie z twórcami odbędzie się jutro o godz.16.00 w Muzeum Zamoyskich w Kozłówce. Po finisażu zapraszamy do pałacowej kaplicy na koncert muzyki andyjskiej w wykonaniu zespołu Pankharita.

II Land Art Park Festiwal Kozłówka – Lubartów odbywa się w ramach obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa. Ideą przewodnią festiwalu jest sztuka wychodząca w naturalną przestrzeń wprost na spotkanie i bezpośrednią konfrontację z widzem, zmieniająca sposób postrzegania przyrody i sztuki. Założeniem festiwalu jest ukazanie szerokiemu spektrum publiczności tego typu działań oraz zaprezentowanie całego procesu twórczego. Nie bez znaczenia jest również zwrócenie uwagi na ekologiczne podejście do życia oraz poszanowanie natury.

Adam Kościańczuk