Tomasz Baranowski pełniącym obowiązki dyrektora LOK

Lubartowskim Ośrodkiem Kultury do czasu wyboru nowego dyrektora pokieruje Tomasz Baranowski, dotychczasowy kierownik działu administracyjno – gospodarczego LOK.

Jak informuje Łukasz Chomicki, rzecznik prasowy UM, stanowisko to powierzono Tomaszowi Baranowskiemu po konsultacjach z załogą LOK. – Jest jest to rozwiązanie tymczasowe, do czasu wyłonienia osoby, która pokieruje Lubartowskim Ośrodkiem Kultury. Chcemy, aby dyrektor LOK został wyłoniony jak najszybciej w drodze konkursu lub powierzenia stanowiska po konsultacjach ze środowiskiem i związkami zawodowymi – mówi.

Konieczność powołania p.o. dyrektora pojawiła się, gdy dotychczasowy dyrektor Lok, Adam Kościańczuk zrezygnował ze stanowiska po ponad dwóch latach pracy.