Trening z psychologiem sportu w KS Workout

Beata Drewienkowską, która jest trenerem przygotowania mentalnego, trenerem biznesu, psychologiem sportu, mówcą motywacyjnym, mentorem oraz doradcą zawodowym, na stałe prowadzi spotkania w KS Workout. Pani Beata jest współpracuje z reprezentantami Polski, mistrzami Polski, Europy, Świata, Olimpijczykami – głównie z zawodnikami sztuk walki.

31 stycznia prowadziła warsztaty dla uczestników zajęć w KS Workout. Przeprowadzona została sesja treningu przygotowania mentalnego.

Uczestnicy spotkania wyznaczyliśmy cele, drogę do ich realizacji, wyzwania na drodze do realizacji celu, jak i omówili grupę wsparcia w przypadku przeszkód. Spotkanie zostało zakończone głębokim treningiem wyobrażeniowym.