Trwa drugi etap remontu ulicy Reja

Ulica Reja w Lubartowie wiele lat czekała na remont. Inwestycja jest obecnie w drugim etapie prac.

Przypominamy, że remont ul. Reja jest ważny nie tylko ze względu na stan techniczny drogi, ale na prace związane rewitalizacją budynku po dawnej filii Szkoły Podstawowej nr 1. Planowany jest tam miejski żłobek.W drugim etapie prac przy ul. Reja wykonano już chodniki. Wysypywany jest tłuczeń. Będzie położona nowa nawierzchnia z kostki betonowej. Koszt inwestycji to ponad 276 tysięcy złotych.