Trwa Narodowy Spis Powszechny. Konkurs i loteria z nagrodami

Przypominamy, że 1 kwietnia rozpoczął się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. Potrwa do 30 września br. W ramach spisu organizowany jest konkurs plastyczny dla dzieci oraz loteria spisowa – można wygrać samochód.

Spis ludności to  podstawowe badanie i źródło danych z zakresu statystyki ludności, które ma na celu zebranie informacji o jej stanie i strukturze wg ustalonych cech demograficznych i społeczno-zawodowych, w oznaczonym momencie, na określonym terytorium.Spisy realizowane są zgodnie z zaleceniami i standardami organizacji międzynarodowych, jak UE i ONZ, co umożliwia dokonywanie porównań międzynarodowych.

Obowiązkową formą jest samospis internetowy. Metody uzupełniające to spis telefoniczny lub bezpośrednio przy pomocy rachmistrza spisowego – ze względu na zaawansowany wiek, stan zdrowia czy niepełnosprawność.

Podczas spisu powszechnego bywatele muszą odpowiedzieć na pytania o dane osobowe (imię, nazwisko, pesel), adres zamieszkania, ilość osób w mieszkaniu, podać osoby przebywające za granicą, relacje rodzinne, informacje dotyczące mieszkania – kto jest właścicielem, powierzchnię, liczbę pokoi. Jest też kwestionariusz osobowy, gdzie należy podać narodowość, kraj urodzenia, obywatelstwo, stan cywilny, poziom wykształcenia, aktywność zawodową, wyznanie religijne czy sprawy zdrowotne.

Spisy powszechne obejmują całą populację ludności i mieszkań (w przypadku narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań) lub gospodarstw rolnych (w przypadku powszechnego spisu rolnego). Oznacza to, że dane uzyskiwane w wyniku spisu powszechnego pochodzą od wszystkich obywateli. Za niewywiązanie się z obowiązku spisu grożą obywatelom kary.

W ramach spisu organizowany jest konkurs plastyczny dla przedszkoli. Link do strony internetowej konkursuhttps://lublin.stat.gov.pl/edukacja-statystyczna/konkursy-nsp-2021/konkurs-plastyczny-dla-przedszkoli-moj-wymarzony-dom/ oraz loteria spisowa. Link do strony internetowej loterii: https://loteria.spis.gov.pl/

Szczegółowe informacje na stronie https://spis.gov.pl/