Trwa rekrutacja do miejskich przedszkoli

Trwa  rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Lubartów na rok szkolny 2021/2022. To ważna informacja dla rodziców najmłodszych dzieci.

Rekrutacja będzie prowadzona do 26 marca. Do 31 marca trwa weryfikacja wniosków przez komisję rekrutacyjną w placówkach. 2 kwietnia mają zostać podane do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. Do 16 kwietnia rodzice mają potwierdzić wolę przyjęcia dziecka w postaci pisemnego oświadczenia. 21 kwietnia placówki podadzą do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych. W miesiącach wakacyjnych przedszkola przeprowadzą rekrutację uzupełniającą w przypadku dysponowania wolnymi miejscami. Szczegółowe zasady oraz wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego zamieszczone są na stronach internetowych poszczególnych placówek.

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego znajduje się na stronie https://umlubartow.bip.lubelskie.pl/…/pliki/8-591-2021.pdf