Trwa remont linii kolejowej Lubartów – Parczew

Trwają prace modernizacyjne na linii kolejowej nr 30 Lubartów – Parczew. 4 listopada Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski podpisał umowę, w ramach której zostaną przebudowane perony, tory i urządzenia sterowania ruchem kolejowym i powstaną nowe przystanki. Łączna wartość inwestycji to ponad 110 mln złotych, z czego 75 mln to dofinansowanie ze środków RPO WL.

Oświetlone, wyższe perony wyposażone w wiaty i czytelne oznakowanie to część prac zaplanowanych w ramach projektu pn. „Rewitalizacja linii kolejowej nr 30 na odcinku Lubartów – Parczew”, opiewającego na kwotę nieco ponad 110 mln zł, z czego wsparcie UE wynosi przeszło 75 mln zł. Ponadto, zastosowanie nowoczesnych rozwiązań technicznych wraz z przystosowaniem infrastruktury do obsługi osób z niepełnosprawnościami wpłynie na zwiększenie bezpieczeństwa podróżowania oraz bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych.

Prace zaplanowane w projekcie pozwolą na poprawę stanu technicznego linii oraz zlikwidowanie licznych ograniczeń, dzięki którym maksymalna prędkość dla pociągów pasażerskich wyniesie 120 km/h, a dla pociągów towarowych 80 km/h. Prace
te obejmą przebudowę urządzeń kolejowych, tj.:

 • kompleksową wymianę nawierzchni torowej obejmującą stację Parczew i stację Brzeźnica Bychawska;

 • kompleksową przebudowę/remont peronów, w tym. m.in. oświetlenie
  na wszystkich stacjach i przystankach osobowych oraz montaż wiat;

 • remont mostów i przepustów;

 • przebudowę oświetlenia;

 • wymianę nawierzchni drogowej na przejazdach kolejowo – drogowych oraz sygnalizację świetlną;

Ponadto, realizacja obejmie prace w ramach instalacji urządzeń kolejowych, w tym m.in.:

 • instalację komputerowych urządzeń sterowania ruchem kolejowym na stacji Brzeźnica Bychawska, Lubartów, Parczew;

 • instalację urządzeń zasilających sygnalizacje stacyjne, świetlne czy wskaźniki umiejscowione przy torach;

 • przebudowę/budowę istniejącego oświetlenia terenu kolejowego oraz instalacji zasilających i sterowniczych oraz urządzeń sterujących przekazujących informację o czasie pracy i zużyciu energii;

 • instalację urządzeń elektrycznego ogrzewania rozjazdów;

 • instalację samoczynnych systemów przejazdowych oraz instalowanie drogowych sygnalizatorów świetlnych.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 8.3 Transport kolejowy i jest kolejnym etapem prowadzonych w tym miejscu inwestycji. Celem tego działania są przedsięwzięcia mające na celu zwiększenie dostępności kolejowej w regionie poprzez modernizację istniejących odcinków sieci kolejowej, a także zakup nowoczesnych i niskoemisyjnych środków transportu kolejowego.

foto: archiwum