Trwają zajęcia w Klubie Senior+

Od ubiegłego tygodnia trwają zajęcia w Klubie Senior+, który otwarto 11 stycznia w Lubartowskim Ośrodku Kultury. 30-osobowa grupa kobiet i mężczyzn  ma już za sobą warsztaty kulinarne, zajęcia muzyczne i sportowe.

Zajęcia w Klubie Senior + ruszyły 17 stycznia. Były najpierw warsztaty kulinarne z przygotowywaniem zdrowych kanapek. Kolejne zajęcia – muzyczne miały miejsce 22 stycznia. Seniorzy śpiewali kolędy pod okiem Zbigniewa Skrzypka. A kolejnego dnia mieli okazję uczestniczyć w zajęciach sportowych. Zapoznali się z body ball i nordic walking. Zainteresowani udziałem w projekcie Klub Senior+  mogą się zapisać na listę rezerwową. Informacje pod nr telefonu 818552242 lub w siedzibie LOK ul. Rynek II 1.

Projekt Klub Senior+  został napisany wspólnie z Fundacją Rozwoju Gospodarki i Innowacji im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lublinie. Realizowany jest przez Lubartowski Ośrodek Kultury dla 30 seniorów 60 +: 20 kobiet i 10 mężczyzn, a koordynują go Agnieszka Karpińska i Anna Borzęcka.

Klub będzie działał przez dwa lata, a jego głównym celem jest wzrost dostępności do wysokiej jakości usług społecznych dostosowanych do indywidualnych potrzeb osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Klub będzie działał od stycznia 2019 r. przez okres dwóch lat. Uczestnicy mają bezpłatne zajęcia artystyczne: muzyka, śpiew, taniec, rękodzieło, zajęcia kulinarne, florystyka, zajęcia sportowe: pilates, gimnastyka, fitness, nordic-walking, zumba. Ponadto poradnictwo psychologiczne, zajęcia komputerowe. Seniorzy będą się również uczyć jak tworzyć bloga. Projekt obejmuje też  zajęcia nauki gry na instrumencie. Powstanie zespół muzyczny, który będzie występował w strojach ludowych. Każdy uczestnik otrzymał opaskę monitorującą podstawowe funkcje życiowe oraz dwa razy do roku – pakiet badań monitorujących stan zdrowia,

Projekt dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Sylwia Cichoń

foto: Agnieszka Karpińska