Trzy oferty na przebudowę ulicy Lubelskiej

Do Urzędu Miasta Lubartów wpłynęły trzy oferty w przetargu na „Przebudowę ulicy Lubelskiej od skrzyżowania z drogą krajową nr 19 do skrzyżowania z ulicami Kolejową i Piaskową w Lubartowie w ramach projektu Mobilny LOF”.

Ratusz przeznacza na przebudowę Lubelskiej kwotę 4 937 161,41 złotych. Najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A, które zaproponowało  4 330 722,10 złotych. Pozostałe dwie oferty opiewają na kwoty –  5 251 847, 53 złotych (firma Strabag z Pruszkowa) i  6 129 969, 35 złotych  (P.U.H. Domax z Boronowa).

Przypominamy, że przebudowa ulicy Lubelskiej ma się odbyć na odcinku od skrzyżowania z Drogą Krajową nr 19 do skrzyżowania z ulicami Kolejową i Piaskową. Inwestycja zostanie wykonana w ramach projektu Mobilny LOF. Po przebudowie ulica Lubelska ma mieć na tym odcinku 3 pasy ruchu, środkowy przeznaczony będzie na wykonywanie skrętów do licznych zabudowań leżących wzdłuż ulicy – na całej długości po jej wschodniej stronie i na części długości po stronie zachodniej. W ramach pasa środkowego wyznaczone zostaną pasy do skrętów w lewo do stacji paliw, w ulicę Koźmińskiego oraz w drogi gminne zaprojektowane w miejscowości Łucka. Natomiast środkowy pas podzielny ma być licznymi wysepkami w celu zapobiegania wykorzystywaniu tego pasa do wyprzedzania i jazdy ze zbyt dużą prędkością. Ponadto przewidziano nowe przejścia dla pieszych z ułatwieniami dla osób niepełnosprawnych oraz infrastruktura dla pieszych i rowerzystów. Zakończenie prac zaplanowano do 30 września 2020 r.

Sylwia Cichoń