Trzy pożary w gminie Serniki

Oficer Prasowy KP PSP w Lubartowie informuje, że w okresie od dnia 14.10. do dnia 20.10.na terenie powiatu lubartowskiego powstało 27 zdarzeń, w tym 13 pożarów oraz 14 miejscowych zagrożeń.

W dniu 18.10. w miejscowości Brzostówka, gm. Serniku powstały trzy pożary. O godzinie 724 do Stanowiska Kierowania KP PSP w Lubartowie wpłynęło zgłoszenie o pożarze niezamieszkałego, drewnianego budynku mieszkalnego. Po zabezpieczeniu miejsca zdarzenia i odłączeniu energii elektrycznej podjęte zostały działania gaśnicze. W wyniku pożaru budynek mieszkalny uległ częściowemu zniszczeniu. W działaniach brały udział 2 zastępy z JRG Lubartów oraz zastępy OSP w Nowej Woli i Brzostówki.

O godzinie 2225 paliły się 2 sterty zbelowanej słomy ( około 500 szt.). Podjęte działania gaśnicze uniemożliwiły na rozprzestrzenienie się pożaru na kolejną stertę oddaloną w odległości około 20 m. Działania gaśnicze trwały do godzin rannych. W działaniach brały udział 2 zastępy Lubartów oraz zastępy OSP z Brzostówki, Nowej Woli, Woli Sernickiej, Ostrowa Lubelskiego i Jam.

Zgłoszenie o trzecim pożarze wpłynęło o godzinie 2353. W chwili przybycia pierwszych zastępów pożar obejmował cały budynek stodoły. Dzięki szybkiej interwencji pożar nie rozprzestrzenił się na sąsiednie obiekty. W działaniach brały udział zastęp z JRG Lubartów oraz zastęp OSP z Jam.