Turniej wiedzy pożarniczej

15 marca  w Sali Rycerskiej Starostwa Powiatowego w Lubartowie odbyły się powiatowe eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Organizatorem turnieju był Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Lubartowie przy współudziale Komendy Powiatowej PSP w Lubartowie. Celem poszczególnych etapów OTWP jest popularyzacja wśród dzieci i młodzieży ochrony przeciwpożarowej, kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa oraz zapoznanie z historią i tradycjami pożarniczymi.

Do eliminacji powiatowych, w trzech kategoriach wiekowych przystąpiło 13 osób:
5 ze szkół podstawowych, 4 z gimnazjów oraz 4 osoby ze szkół ponadgimnazjalnych.
Do eliminacji wojewódzkich zakwalifikowali się zdobywcy pierwszych miejsc w poszczególnych grupach wiekowych:

– grupa I – Jakub Budzyński – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Lubartowie,

– grupa II – Bartłomiej Pękala – Gimnazjum w Niedźwiadzie,

– grupa III – Patrycja Kożuch – II Liceum Ogólnokształcące w Lubartowie.

W podsumowaniu konkursu wyrażono słowa uznania dla uczestników turnieju za wysoki poziom wiedzy z zakresu ochrony przeciwpożarowej. W ramach działań prewencyjnych do jakich należy zaliczyć ten turniej organizatorzy nawiązali do ogólnopolskiej kampanii społecznej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji pod nazwą „CZAD I OGIEŃ. OBUDŹ CZUJNOŚĆ” – mającej na celu uświadomienie zagrożeń związanych z zatruciami tlenkiem węgla i ograniczenie liczby ofiar i rannych w pożarach.

Sponsorami atrakcyjnych nagród rzeczowych dla uczestników turnieju byli: Starostwo Powiatowe w Lubartowie, Bank Spółdzielczy w Lubartowie, Spółdzielnia Mleczarska MICHOWIANKA w Michowie, SOLBET Lubartów S.A.

Materiał: KP PSP Lubartów