Tydzień dla profilaktyki chorób zakaźnych w RCEZ

Ministerstwo Edukacji i Nauki wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym oraz organizacjami pozarządowymi, przygotowało informację  o organizacji Tygodnia dla profilaktyki chorób zakaźnych.

Uświadomienie potrzeby dbania o własne zdrowie oraz kształtowanie umiejętności niezbędnych do jego ochrony, jest ważnym celem edukacji zdrowotnej. Intensywny rozwój zagrożeń cywilizacyjnych skłania nas do podejmowania bardziej aktywnych metod i form jej prowadzenia. Wiedza o zdrowiu to pierwszy krok do świadomej i trwałej zmiany postaw, w tym higieniczno-sanitarnych.

Tydzień dla profilaktyki chorób zakaźnych w naszej Szkole i Bursie Szkolnej, był dla nas okazją,

aby w przyjaznej atmosferze i ciekawej formie przeprowadzić lokalną kampanię propagującą korzyści dotyczące zdrowia i wczesnej profilaktyki, a także właściwe zachowania zdrowotne.

W prowadzonych w tygodniu przygotowawczym zajęciach z wychowawcą, pokazie filmowym, gazetkami i wystawami oraz przygotowanym przez uczniów i nauczycieli finałowym  flash mob, chcieliśmy zmienić obiegowe i niesprawdzone opinie, mity internetowe lub wyniki pseudobadań. Zgromadziliśmy i przekazaliśmy wiarygodne materiały edukacyjne o zdrowiu, które Ministerstwo Edukacji i Nauki wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym oraz organizacjami pozarządowymi

przygotowało dla nas w pakiecie materiałów informacyjno-edukacyjnych.

Celem akcji Tygodnia dla chorób zakaźnych było i jest przekazywanie wiedzy i umiejętności

potrzebnych do dbania o zdrowie własne i najbliższych. Formuła kampanii edukacyjno-

informacyjnej pozwoliła nam, na uwzględnienie pomysłów i atrakcyjnych inicjatyw uczniów,

i nauczycieli.

RCEZ