Tydzień edukacji globalnej w ZS nr 2 Lubartów

Tydzień edukacji globalnej w ZS nr 2 Lubartów i spotkanie z przedstawicielem Nadleśnictwa Lubartów.

W tym roku, pod koniec listopada obchodziliśmy 21 edycję europejskiego Tygodnia Edukacji Globalnej. Tegorocznym hasłem akcji było „Pobudka! To ostatni dzwonek dla klimatu!”

W związku z tym w Zespole szkół nr 2 w Lubartowie odbył się ekologiczny apel, w którym udział wzięli uczniowie klas pierwszych i drugich z rozszerzoną geografią. Na tę okazję uczniowie udekorowali salę ciekawymi plakatami, których treść wiązała się z celem spotkania. Na początku nauczyciel geografii pani Monika Jarosz nawiązała do aktywnego włączenia się wszystkich w ochronę środowiska poprzez proste, codzienne działania, np.: oszczędzanie wody i energii, segregację odpadów i oddawanie ich do recyklingu, poruszanie się rowerem a nie samochodem, zabieranie na zakupy materiałowej torby, kupowanie tylko potrzebnych rzeczy. Ponieważ wielkim sprzymierzeńcem w walce ze zmianami klimatycznymi są lasy, dlatego na spotkanie został zaproszony pan Michał Karpiński – referent ds. ochrony lasu i przyrody oraz edukacji leśnej w Nadleśnictwie Lubartów. Prezentację rozpoczął od przedstawienia podstawowych zasad obowiązujących na terenach leśnych, przypomniał, jak należy zachować się podczas spotkania z dziką zwierzyną w lesie. Później zaprezentował znaczenie lasów dla środowiska i człowieka. Wspomniał również o zagrożeniach i metodach ochrony lasu, m.in. przed szkodnikami. Poinformował o formach dokarmiania zwierząt oraz o tendencji wzrostu populacji dużych ssaków. Dzięki takiemu spotkaniu młodzież poszerzyła swoją wiedzę o lasach, ich walorach i znaczeniu oraz trudnej i ważnej pracy leśników.

ZS2