TYDZIEŃ „FUTURE ECO TECHNOLOGY” TRWA

26 maja uczniowie z technikum budowlanego RCEZ w Lubartowie wraz z nauczycielami przedmiotów zawodowych budowlanych Wacławą Pióro i Agnieszką Rycek oraz wicedyrektor Elżbietą Mizio uczestniczyli w warsztatach na Politechnice Lubelskiej na wydziale Inżynierii Środowiska. Młodzież RCEZ przywitała dziekan prof. dr hab. inż. Beata Kowalska,

Zajęcia prowadzone przez dr inż. Sławomirę Dumałę i dr inż. Amelię Staszowską odbywały się w grupach i dotyczyły: pomiarów jakości powietrza i zanieczyszczeń na powierzchniach roboczych;

termowizji w budownictwie. Uczniowie mieli okazję zobaczyć, w jaki sposób działa kamera termowizyjna, gdzie i jak jest wykorzystywana. Sami mogli dokonać pomiarów termowizyjnych. Na warsztatach dotyczących jakości powietrza dowiedzieli się o sposobach prowadzenia badań oraz wykorzystywanych narzędziach. Obserwowali badane próbki oraz poznali konsekwencje zanieczyszczenia powietrza.

RCEZ