Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw

Prokuratura Rejonowa w Lubartowie podobnie jak w latach poprzednich bierze udział w ogólnopolskiej akcji informacyjnej organizowanej jako „Tydzień Pomocy Osobom Poszkodowanym Przestępstwem” w dniach 19-23 lutego 2018 roku. W związku z tym prokuratorzy będą udzielali porad osobom pokrzywdzonym przestępstwem. Dyżury prokuratorów udzielających porad będą pełnione w dniach 19-23 lutego. W dniu 19 lutego w godz. 15.30-18.00, a w pozostałe dni od 10.00 – 12.00. w siedzibie Prokuratury Rejonowej w Lubartowie ul. Aleje 1000-lecia 4, tel. 81 851 50 50.