Tyle zapłacimy za wywóz śmieci – projekty uchwał ZKGZL

 Stawka będzie zależała od liczby osób w domu lub lokalu, a odpady będą odbierane raz na 2 tygodnie. Znamy ostateczny projekt uchwały przygotowany przez Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej.

Nowe stawki wynikają z nowych obowiązków i nowych wydatków związanych ze zmianą przepisów dotyczących gospodarki śmieciowej. Według projektu uchwały, opłaty za wywóz śmieci będą zależały od liczby osób w domu lub w lokalu. Także od tego, czy odpady są segregowane, czy też nie. Na przykład w domu, w którym zamieszkuje do 5 osób i odpady są segregowane, stawka wyniesie 6 zł miesięcznie. Dla porównania – proponowana w Lublinie stawka od jednego mieszkańca wynosi 13 zł.

Stawki podane w projekcie uchwały ZKGZL przedstawiają się następująco:

Dla odpadów zbieranych i odbieranych selektywnie (segregacja odpadów typu: plastik, papier, szkło)

-Od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość: 6 zł miesięcznie.

-Od każdego mieszkańca: 5 zł miesięcznie, gdy na nieruchomości łącznie z właścicielem nieruchomości zamieszkuje 6 i więcej osób.

– Dla mieszkańców miejscowości: Rokitno, Wólka Rokicka, Wólka Rokicka Kolonia, Baranówka, Trzciniec, Wandzin: 1 zł miesięcznie od gospodarstwa.

Dla odpadów komunalnych niezbieranych i nieodbieranych selektywnie (nie segregowanych):

-Gdy na nieruchomości łącznie z właścicielem nieruchomości zamieszkuje 6 i więcej osób – w wysokości 9 zł miesięcznie od mieszkańca.

– W pozostałych wypadkach 10 zł miesięcznie od mieszkańca.

W rozumieniu uchwały, w budynkach wielorodzinnych za nieruchomość uważa się lokal mieszkalny, jako wydzieloną trwałymi ścianami w obrębie budynku izbę lub zespół izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych. Warunek zastosowania obniżonej opłaty w oparciu o liczbę osób, odnosi się do lokalu, i uważa się za spełniony, gdy zamieszkuje w nim 6 lub więcej osób.

Według projektu uchwały ZKGZL, odpady miałyby być odbierane raz na 2 tygodnie, w ten sam dzień tygodnia (od właścicieli nieruchomości zabudowanej budynkiem, w którym znajdują się nie więcej niż cztery lokale mieszkalne). Od właścicieli nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym innym niż wymienione powyżej – co najmniej trzy razy w tygodniu.

W zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę będą odbierane wszystkie odpady komunalne zmieszane i wszystkie odpady komunalne segregowane wytworzone na nieruchomości. (J.A.)