3 tysiące wniosków i 14 milionów wsparcia dla przedsiębiorców z powiatu lubartowskiego

Powiatowy Urząd Pracy w Lubartowie pracuje pełną parą, realizując tak jak inne urzędy pracy w Polsce – część rozwiązań tarczy antykryzysowej. Do 3 czerwca wpłynęło tam prawie 2800 wniosków od przedsiębiorców.

Na temat pomocy PUP przedsiębiorcom oraz wpływie epidemii koronawirusa na sytuację na rynku pracy rozmawiamy z Ewą Misztal, pełniącą obowiązki dyrektora PUP w Lubartowie.

fot. Marcin Pawłowski

Ile wniosków od przedsiębiorców przyjął obecnie PUP w Lubartowie w ramach tzw. tarczy antykryzysowej?

Powiatowy Urząd Pracy w Lubartowie stanął przed bardzo dużym wyzwaniem, jakim jest realizacja pomocy w ramach tarczy antykryzysowej COVID-19. Na dzień 3 czerwca do urzędu wpłynęło: 2655 wniosków o pożyczkę na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla mikroprzedsiębiorców i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, 146 wniosków dla przedsiębiorców na dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników i należnych od tych wynagrodzeń składek ZUS, 251 wniosków na dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, 3 wnioski o dofinansowanie organizacji pozarządowej lub podmiotowi, o którym mowa w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek ZUS.

Ile wniosków zostało już rozpatrzonych? Ile średnio trafia dziennie?

Urząd rozpatrzył: 2487 wniosków o pożyczkę,116 wniosków o dofinansowanie wynagrodzeń pracowników dla firm, 190 wniosków o dofinansowanie dla osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą i 3 wnioski dla organizacji pozarządowych. Dziennie do urzędu trafiało ponad 100 wniosków, obecnie sytuacja ustabilizowała się i trafia około 20 wniosków.

Jak PUP radzi sobie z taką ilością pracy? Czy zaplecze pracowników jest wystarczające?

Praca, jaką wykonują pracownicy, jest trudna i odpowiedzialna. Wymaga ogromnego zaangażowania, jednak doświadczenie, organizacja pracy i odpowiedzialność sprawiła, że sprostaliśmy temu zadaniu . My jako dyrekcja jesteśmy wdzięczni pracownikom za ich zaangażowanie. Realizacja pomocy w ramach tarczy antykryzysowej jest priorytetem, jednak należy podkreślić, że wszystkie formy wsparcia w miarę możliwości są przez urząd realizowane.

Czy urząd oferuje też pomoc w wypełnianiu wniosków?

Pracownicy urzędu służą radą i pomocą wszystkim klientom urzędu, udzielają wskazówek, odpowiadając na pytania.

Ile środków rozdysponował już lubartowski PUP w ramach tarczy antykryzysowej?

Wydatkowana kwota to 14 170711 złotych.

Jak wygląda sytuacja z bezrobociem?Czy pandemia pozostawiła tu ślad?

Na koniec miesiąca maja 2020 r. w powiecie lubartowskim jest zarejestrowanych 4088 osób bezrobotnych. Jest to nieznaczny wzrost, gdyż porównując analogicznie do roku 2019 – było3701 osób bezrobotnych, a w 2018 r. – 4059 osób.

Czy w obliczu epidemii zmniejszyła się liczba zgłoszonych nowych miejsc pracy?

Stan pandemii spowodował, że ofert pracy do urzędu wpływa mniej . Budujące jest jednak to, że osoby bezrobotne podejmują zatrudnienie i są wyrejestrowywane z urzędu. Dodatkowo urząd realizuje wszystkie formy aktywności, a więc prace interwencyjne, roboty publiczne, staże, dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej oraz doposażenia i wyposażenia stanowisk pracy.

Rozmawiała: Katarzyna Wójcik