Kapitan Zbigniew Bartkow upamiętniony

 Tablicę poświęconą ś.p. kapitanowi Zbigniewowi Bartkowowi, ps. „Hanus”odsłonięto 7 maja w lubartowskim szpitalu.Walczył on z okupantem hitlerowskim w latach 1942-1945. Pracował też jako lekarz okulista w Rejonowej Przychodni w Lubartowie.

Tablica powstała z inicjatywy  Zarządu Miejskiego Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych w Lubartowie.  Jej sponsorem  jest Lubelska Izba Lekarska. W uroczystości poświecenia uczestniczyli synowie kapitana.

Kim był kapitan Zbigniew Bartkow? Urodził się 3 grudnia 1925 r w Wilnie w rodzinie o głębokich korzeniach polskości. Jego ojciec Zdzisław uczestniczył w I Wojnie Światowej. Jako legionista osiadł w Wilnie. Tam też założył rodzinę. Zbigniew Bartkow lata młodości spędził w gronie rodzinnym. Wychowywany w atmosferze zwycięstwa Legionów nad bolszewikami. Patriotyzmu i miłości  do ojczyzny uczył się w szeregach Związku Harcerstwa Polskiego zdobywając najwyższy stopień – Harcmistrza. Od wczesnych lat 1920 roku narastał tragiczny w skutkach konflikt pomiędzy Polakami, a Litwinami. W tej atmosferze ojciec legionista wraz rodzina przeniósł się do Poznania, a następnie do Dęblina, Puław, Radomia –  gdzie zastała ich II Wojna Światowa. W czasie okupacji wstąpił do AK w Okręgu Radomskim. W konspiracji działał od czerwca 1942 do stycznia 1945. Po wyzwoleniu aresztowany został przez SB i osadzony w wiezieniu. W trakcie przesłuchań oficer SB przypomniał sobie Jego postać z okresu odbijania więźniów osadzonych w wiezieniu gestapowskim. Jednym z nich, który uwolnił wówczas partyzanta, a obecnie funkcjonariusza SB. To właśnie był śp. kpt. Bartkow. Ta krótka znajomość była pretekstem do jego uwolnienia. W obawie przed ponownym aresztowaniem przeniósł się na stałe do Lubartowa. Pracował jako lekarz okulista w Rejonowej Przychodni. Zbigniew Bartkow był aktywnym członkiem kombatantów. Nigdy nie zapomniał o swojej małej ojczyźnie  – Wilnie.  Zmarł 8 lutego 2011 r.

DSC_3912 DSC_3922 DSC_3910 DSC_3907 DSC_3906 DSC_3903 DSC_3901 DSC_3890 DSC_3891 DSC_3892 DSC_3893 DSC_3899 DSC_3889 DSC_3888 DSC_3886 DSC_3882 DSC_3864 DSC_3866 DSC_3878 DSC_3869 DSC_3863 DSC_3860