Uczcili pamięć Jana Pawła II

22. października społeczność II Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Firleja w Lubartowie uroczyście obchodziła Dzień Papieski, którego hasło w tym roku brzmi „Promieniowanie Ojcostwa”.

W tym roku wspomnienie Ojca Świętego nabiera szczególnego charakteru, ponieważ dokładnie 40 lat temu Karol Wojtyła rozpoczął swój pontyfikat jako papież Jan Paweł II. Podczas spektaklu uczniowie przedstawili biografię Karola Wojtyły seniora, którego wiara i życiowa postawa stały się dla przyszłego Papieża wzorem do naśladowania. Sam Jan Paweł II przez cały swój pontyfikat był ojcem dla wszystkich katolików, miał ogromny wpływ na postawę Polaków i ludzi wierzących z całego świata. Stał się nie tylko autorytetem moralnym XX wieku, ale także filozofem, którego myśli do dziś traktowane są jako życiowe drogowskazy. Warto dodać, że w Roku Niepodległej szczególnie mocno wybrzmiewają nauki Papieża Polaka o Ojczyźnie, która zawsze była bliska jego sercu i którą nazywał swoją Matką: „Polska jest matką szczególną. Niełatwe są jej dzieje, zwłaszcza na przestrzeni ostatnich stuleci. Jest matką, która wiele przecierpiała i wciąż na nowo cierpi. Dlatego też ma prawo do miłości szczególnej”.

Widowisko w II LO w niezwykle wzruszający sposób przypomniało wszystkim zgromadzonym, jak wielkim człowiekiem był Jan Paweł II i jak wielki wpływ na życie wierzących mają Jego nauki. Młodzież przygotowała spektakl pod opieką ks. Pawła Kościuka, p. Łukasza Wasyluka i p. Pawła Pasikowskiego.