Uczeń II LO z najlepszym wynikiem w Olimpiadzie Historycznej

Wiktor Jabłoński z II Liceum Ogólnokształcącego im. P. Firleja w Lubartowie zakwalifikował się do zawodów ogólnopolskich XLIX Olimpiady Historycznej, uzyskując 100% możliwych do otrzymania punktów podczas etapu okręgowego.

II etap (okręgowy) Olimpiady Historycznej składał się z eliminacji pisemnych i ustnych. Wiktor Jabłoński z obu części zawodów został oceniony przez komisję konkursową na ocenę celującą i uzyskał najlepszy wynik w województwie lubelskim!

II LO w Lubartowie w części pisemnej II etapu Olimpiady reprezentowało troje uczniów: Martyna Hulajko z klasy II b, Maciej Milewski z klasy IV j oraz Wiktor Jabłoński z klasy IV i. Pisali oni wypracowanie na jeden z sześciu tematów, ustalonych przez Komitet Główny. Zobowiązani byli do przedstawienia samodzielnej analizy i oceny problemu postawionego w temacie, wykazania się umiejętnością w zakresie selekcji i syntezy materiału, znajomością i rozumieniem pojęć oraz zagadnień wykraczających poza obowiązkowe wymagania programowe. Wszyscy uczniowie z II LO otrzymali za prace w części pisemnej oceny pozytywne. Najwyżej komisja konkursowa oceniła pracę Wiktora Jabłońskiego, który zakwalifikował się do eliminacji ustnych.

W części ustnej Wiktor wykazał się ogromną wiedzą z zakresu wybranej specjalności, która obejmowała historię XX wieku, a także z zakresu pięciu wybranych lektur i również otrzymał ocenę celującą. W ten sposób uzyskał on 100 % punktów za II etap i będzie reprezentował województwo lubelskie, Lubartów i II LO w eliminacjach ogólnopolskich.

Przed uczniem II LO długa i ciężka praca. Zakres wiedzy oraz umiejętności laureatów i finalistów eliminacji III stopnia wykraczają poza wymagania określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla poziomu rozszerzonego z historii. Natomiast wymagania z zakresu wybranej specjalności odpowiadają poziomowi wymagań określonych w standardach kształcenia dla studiów I stopnia kierunku historia na państwowych uczelniach wyższych.

Opiekunem, przygotowującym uczniów II LO do Olimpiady Historycznej, jest pani Barbara Kukier.

Gratulujemy i życzymy Wiktorowi powtórzenia wyniku w czasie eliminacji centralnych!