Uczennica RCEZ nagrodzona w konkursie fotograficznym

Oliwia Karczmarz – uczennica klasy trzeciej Technikum Zawodowego kształcącego w zawodzie technik ekonomista zajęła drugie miejsce w  IV edycji konkursu fotograficznego pod tytułem Grzyby – skarby natury, organizowanego przez Wojewódzką Stację Sanitarno –  Epidemiologiczną w Lublinie.

Celem konkursu było podniesienie wiedzy na temat zasad bezpiecznego grzybobrania, kształtowanie postawy szacunku i podziwu dla przyrody, a także wzbudzenie zainteresowania młodzieży bogactwem przyrody, w szczególności różnorodnością grzybów oraz kształtowanie poczucia wrażliwości, umiejętności obserwacji i fotografowania natury.

Oliwia samodzielnie wykonała fotografię purchawki chropowatej – grzyba pospolicie występującego w Lasach Kozłowieckich – w jego naturalnym środowisku. Następnie wykonała plakat informacyjny, który ma służyć rozpowszechnianiu wiedzy na temat grzybów i ich charakterystycznych cech. Plakat zachęca do bezpiecznego grzybobrania oraz zawiera podstawowe informacje: czy jest to grzyb trujący, jadalny, niejadalny.Gratulujemy Oliwii i życzymy dalszych sukcesów.

Katarzyna Malczewska