Uczennice RCEZ ze stypendium Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie

W grudniu 2020 roku wyróżniającym się uczniom szkół zawodowych przyznano stypendia w ramach realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie programu stypendialnego Lubelska kuźnia talentów 2019-2021”. Wśród uhonorowanych znalazły się dwie uczennice Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej: Katarzyna Dudek oraz Izabela Kulesza z klasy IV Technikum Zawodowego kształcącego w zawodzie technik ekonomista.


Program
„Lubelska kuźnia talentów 2019-2021” skierowany jest do uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki, przedsiębiorczości lub w zakresie przedmiotów zawodowych, którzy są mieszkańcami województwa lubelskiego lub uczą się w województwie lubelskim oraz w roku szkolnym 2020/2021 są uczniami szkół zawodowych. Stypendium przyznawane jest na okres 10 miesięcy, od 1 września 2020 r. do 30 czerwca 2021 r.


Katarzyna Dudek i Izabela Kulesza to uczennice Technikum Zawodowego w RCEZ w Lubartowie.  Katarzyna i Iza interesują się szczególnie przedmiotami zawodowymi z dziedziny ekonomii, z których otrzymują oceny celujące. Brały udział w wielu konkursach przedmiotowych z dziedziny wiedzy ekonomicznej, wiedzy o prawach konsumenta czy ubezpieczeniach społecznych.

Uczestniczyły także w Szkolnej Internetowej Grze Giełdowej organizowanej przez Giełdę Papierów Wartościowych pod patronatem Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Edukacji Narodowej i Nauki. Obie uczennice uczestniczą również aktywnie w życiu szkoły.Jesteśmy bardzo dumni z sukcesu naszych uczennic – Kasi i Izie gratulujemy otrzymania tak zaszczytnego wyróżnienia i życzymy dalszych sukcesów naukowych oraz rozwijania swoich zainteresowań i pasji.

RCEZ