Uczestnicy Klubu Senior+ z wyróżnieniem

Seniorzy z Klubu Senior + z Lubartowskiego Ośrodka Kultury zdobyli wyróżnienie w XI Wojewódzkim Jesiennym Przeglądzie Twórczości Artystycznej Seniorów . uczestnicy zajęć w LOK w związku z pandemią wzięli uczestniczyli w tym konkursie online. Gratulujemy sukcesu.