Uczniowie II LO na XXII Zjeździe Oddziału Miejskiego PTTK

XXII Zjazd Oddziału Miejskiego PTTK im. Aleksandra Janowskiego w Lublinie zorganizowano 10 odbył się Uczestniczyło w nim 50 delegatów będących członkami PTTK w województwie lubelskim. Naszą szkołę reprezentowali Katarzyna Płaszczewska, Oliwia Szczepaniak i Gustaw Kubicki z klasy 4j oraz Mateusz Urban z klasy 3a.

Wśród zaproszonych gości był członek Zarządu Województwa Lubelskiego Bartłomiej Bałaban oraz członek Zarządu Głównego PTTK w Warszawie Leszek Warowny. Zjazd otworzył prezes Oddziału Miejskiego PTTK w Lublinie Andrzej Wasilewski. Następnie dokonano wyboru prezydium zjazdu, zatwierdzono porządek obrad i regulamin, wybrano członków do poszczególnych komisji oraz przyjęto sprawozdania ustępujących władz Oddziału. 

Punktem kulminacyjnym imprezy było wręczenie odznaczeń, wyróżnień i podziękowań. Brązową honorową odznaką PTTK została odznaczona opiekunka grupy SKKT „Azymut” Katarzyna Płaszczewska. 

Na kolejną kadencję prezesa PTTK w Lublinie został wybrany Andrzej Wasilewski, zaś w zarządzie Oddziału znalazła się Katarzyna Płaszczewska wybrana do Władz Sądu Koleżeńskiego.

W tym samym czasie odbywał się 65 Ogólnopolski Zlot Przodowników Turystyki Pieszej w Gnieźnie, na którym 4 osoby z województwa lubelskiego, w tym opiekunka SKKT Azymut Katarzyna Płaszczewska otrzymała dyplom – zasłużony dla turystyki pieszej.

Zuzanna Tomasiak, klasa 3d