Uczniowie II LO pomagają! – PROGRAM FEAD

1 oraz 2 czerwca uczennice ze Szkolnego Koła PCK pod opieką nauczycieli Izabelli Bącławek oraz Łukasza Wasyluka udały się do lubartowskiego oddziału PCK w celu pakowania i wydawania paczek osobom potrzebującym. Pomoc ta obejmuje żywność, odzież oraz inne niezbędne przedmioty osobistego użytku, np. obuwie, mydło, płyny, szampony. Pomoc taką otrzymują ludzie w trudnej sytuacji życiowej i uzyskujące bardzo niskie dochody. Polski Czerwony Krzyż uczestniczy w programie od 2014 roku. Dziewczęta bardzo chętnie wzięły się do pracy . W milej atmosferze sprawnie  uporaliśmy się z produktami. Nasza bezinteresowna pomoc była ważnym działaniem wychowawczym kształtującym odpowiedzialność i otwartość na drugiego człowieka.

Szkolne Koło PCK