Uczniowie II LO pomagają

W piątek 23 września 2022 r. dziewczęta ze Szkolnego Koła PCK pomagały w sortowaniu i wydawaniu żywności w punkcie PCK w Lubartowie.

Osoby najbardziej potrzebujące otrzymały artykuły warzywne i owoce, cukier, tłuszcze oraz dania gotowe. Pomoc żywnościową otrzymały osoby bądź rodziny znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji np. dotknięte ubóstwem, niepełnosprawnością, długotrwale i ciężko chore.

PCK przekazuje co roku żywność tysiącom potrzebujących z czego 10% to seniorzy. Nasze wolontariuszki bardzo wsparły swoją pracą kolejną już w tym roku dystrybucję żywności. 

Szkolne Koło PCK