Uczniowie II LO poznawali sekrety kombinatoryki

16 listopada uczniowie klasy III a z II Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Firleja w Lubartowie uczestniczyli w ciekawym wydarzeniu matematycznym „Piątek z MaFiI-ą”, które miało miejsce na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS w Lublinie.

Były to warsztaty zorganizowane i przeprowadzone przez studentów oraz doktorantów kierunków matematycznych w ramach projektu „Matematyka dla każdego”. Projekt ten jest skierowany do wszystkich pasjonatów matematyki, a szczególnie do młodzieży szkolnej oraz do nauczycieli matematyki z Lubelszczyzny. Ma on na celu popularyzację Królowej Nauk, a jego organizatorami są Oddział Lubelski Polskiego Towarzystwa Matematycznego oraz Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS.

Uczniowie II LO wzięli czynny udział w warsztatach „Niedyskretnie o kombinatoryce”, poprowadzonych przez pana Rafała Kloca. Na zajęciach omówione zostały kombinatoryczne schematy wyboru, wykorzystywane przy rozwiązywaniu zadań z kombinatoryki. Warsztaty były doskonałą okazją do zapoznania się z podstawami kombinatoryki i usystematyzowaniem wiedzy jej dotyczącej.

Wyjazd na UMCS zorganizowały nauczycielki matematyki: Ewa Biernacka i Katarzyna Kowalczyk.

II LO