Uczniowie II LO słuchali głosów przeszłości

Żyd na beczce” oraz wystawa archeologiczna to dwa wydarzenia, które 14 marca przemawiały głosami przeszłości do grupy uczniów II Liceum Ogólnokształcącego im. P. Firleja w Lubartowie.

Pierwszym etapem wspomnień i refleksji dla klas Ic oraz IIIe i IIIg był spektakl „Żyd na beczce”, oparty na fragmentach reportażu Hanny Krall pt. „Zdążyć przed Panem Bogiem”. O powstaniu w getcie warszawskim opowiadał Marek Edelman (w tej roli świetny Lech Sulimierski), który był ostatnim przywódcą zbrojnego wystąpienia Żydów w 1943 roku. Dzięki przedstawionym faktom młodzież mogła dowiedzieć się, co przeżywali mieszkańcy getta oraz dlaczego powstańcy zdecydowali się na zorganizowanie walki, której nie byli w stanie wygrać. Marek Edelman po zakończeniu II wojny światowej był kardiologiem, który zdecydował się ratować ludzkie życia. Jednak z ważnego powodu, po wielu latach od wybuchu powstania w getcie warszawskim, postanowił opowiedzieć światu trudną historię, której był świadkiem. Chciał ocalić od zapomnienia, przedstawić wspaniałych, bohaterskich ludzi, którzy musieli zginąć w tak nieludzkich warunkach, bo – jak sam mówił – „Przecież nie piszemy historii. Piszemy o pamiętaniu”. Właśnie to przesłanie Kieleckiego Teatru Lektur na długo pozostanie w pamięci licealistów, którzy próbowali zrozumieć tragedię okrutnego, apokaliptycznego okresu w dziejach XX wieku..

Drugim etapem powrotów do przeszłości była wizyta uczniów klasy Ic w Muzeum Ziemi Lubartowskiej. Dyrektor placówki, Longin Tokarski, oprowadził młodzież po wystawach: „Z dziejów Lubartowa” oraz „Wyniki badań archeologicznych na trasie obwodnicy Kocka”. Uczniowie przypomnieli sobie najważniejsze informacje na temat historii naszego miasta, pogłębili wiedzę dotyczącą najstarszych dziejów Lubartowa, analizowali takie eksponaty wystawy stałej jak: dokumenty, mapy, zdjęcia, oglądali m.in. wyroby lubartowskiej fajansarni z lat 1840-1850. Czasowa ekspozycja archeologiczna powstała z elementów znalezionych podczas wykopalisk prowadzonych równolegle z budową obwodnicy Kocka. Na podstawie badań powierzchniowych prowadzonych od 1996 roku zlokalizowane zostały liczne stanowiska archeologiczne, potwierdzające atrakcyjny charakter okolic Kocka dla osadnictwa od czasów pradziejowych. Niezwykle ciekawe przedmioty zostały odkryte głównie na terenach miejscowości: Wola Skromowska, Bykowszczyzna, Kock czy Wólka Rozwadowska. Najstarsze eksponaty prezentowane na wystawie mają ponad 10 tysięcy lat!

Uczniowie próbowali także rozwiązać interesującą zagadkę z przeszłości. Oto jednym z najbardziej tajemniczych eksponatów muzeum jest przedmiot wykonany z brązu lub podobnego stopu. Możliwe, iż ten artefakt to oryginalne naczynie do obmywania rąk z pierwszych wieków naszej ery, nawiązujące do akwamanili z Azji Środkowej.

Uczniowie II LO przekonali się, że historia przemawia do nas w różny sposób. Wystarczy trochę chęci, aby usłyszeć głosy przeszłości.

AO