Uczniowie II LO stypendystami projektu „Lubelskie Wspiera Uzdolnionych”

W dniu 7 marca w Zespole Szkół Technicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Puławach odbyła się Gala stypendystów programu „Fundusze Europejskie dla Lubelskiego”, gdzie stypendyści projektu „Lubelskie Wspiera Uzdolnionych” odebrali listy gratulacyjne. Dyplomy wręczali Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski oraz Starosta Puławski Danuta Smaga.

Projekt ten jest skierowany do uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych województwa lubelskiego, którzy w poprzednim roku szkolnym osiągnęli najwyższe wyniki w nauce. W naszym liceum stypendium otrzymało aż 9 osób. Są to: Robert Akapian, Krzysztof Domiński, Paweł Grosz, Oliwia Mazurek, Hanna Mysiakowska, Nadia Nieznaj, Antoni Obodziński, Bartłomiej Obodziński oraz Aleksandra Szczerba.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

II LO