Uczniowie II LO w Akademii Przedsiębiorczości WE SGGW

Akademia Przedsiębiorczości Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego ma na celu przybliżenie uczniom szkół średnich zagadnień związanych z przedsiębiorczością, przedstawienie postaw przedsiębiorczych oraz wskazanie na konieczność rozwijania pomysłów innowacyjnych i aktywności edukacyjnej wśród młodych ludzi.

Uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Firleja w Lubartowie w trakcie bieżącego roku akademickiego uczestniczyli w cyklu wykładów z zakresu m.in.: ekonomii, zarządzania, finansów i rachunkowości, logistyki czy agrobiznesu. Akademia Przedsiębiorczości WE SGGW składa się z dwóch etapów, a warunkiem ukończenia Akademii jest pozytywny wynik z testu obejmującego wiedzę z przedsiębiorczości.

Właśnie zakończył się I etap Akademii Przedsiębiorczości, w którym uczniowie II LO odnieśli niemałe sukcesy. Warunkiem ukończenia I etapu było uzyskanie pozytywnego wyniku z ośmiu testów obejmujących wiedzę z przedsiębiorczości, jak również systematyczny udział w wykładach (prezentacjach) zamieszczanych na platformie Moodle oraz w zajęciach prowadzonych przez wykładowców SGGW w aplikacji MS Teams. Na szczególne wyróżnienie zasługuje fakt, że aż dwudziestu sześciu naszych licealistów uzyskało dyplomy ukończenia Akademii, a dziesięciu z nich zakwalifikowało się do II etapu Akademii, zdobywając wysoki wynik testu końcowego. Są to: Anna Lipska z klasy 3b; Aleksandra Drozd, Aleksandra Dzido, Joanna Krok, Julia Turowska z klasy 2j oraz Sylwia Rysiowska, Jakub Dziewulski, Jakub Guz, Bartosz Mierzwiński Jakub Ścierzyński z klasy 2g.

Przed uczniami II etap Akademii Przedsiębiorczości, który polega na udziale w konkursie z zakresu przedsiębiorczości. Jego laureaci uzyskają Indeks na WE, a co za tym idzie – mogą studiować na jednym z pięciu kierunków realizowanych na Wydziale Ekonomicznym SGGW w Warszawie. II etap odbędzie się w maju na platformie Moodle w kursie Akademii.

Gratulacje i powodzenia w II etapie Akademii!