Uczniowie II LO wiedzą jak radzić sobie z hejtem

Obraźliwe komentarze i filmy, przerobione zdjęcia, tzw. memy, gry promujące nienawiść – to tylko kilka przykładów treści, których odbiorcami i twórcami bywają młodzi ludzie. Adresaci takich zachowań nie zawsze potrafią sobie poradzić z emocjami, które się wówczas pojawiają. Sprawcy zaś często nie zdają sobie sprawy z motywów swoich działań – obrażają innych z zazdrości, niskiego poczucia wartości, chęci zaimponowania rówieśnikom, a wreszcie – nudy.


Aby pomóc młodzieży w poradzeniu sobie ze zjawiskiem hejtu w II Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Firleja w Lubartowie zorganizowane zostały warsztaty profilaktyczne: „Farma Troli – Jak sobie radzić z hejtem i mową nienawiści w nowoczesnym Internecie”. W warsztatach, które zostały bardzo dobrze przyjęte przez młodzież, wzięli udział uczniowie klas pierwszych i drugich II LO.