Uczniowie II LO wyróżnieni!

Uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego im. P. Firleja w Lubartowie Magdalena Świrska z kl. IIc oraz Jakub Ścierzyński z kl. IIg, otrzymali Stypendium Prezesa Rady Ministrów.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre. Cieszy fakt, iż w gronie 7 092 uczniów z całego kraju, do których trafi stypendium w 2020 roku, znaleźli się uczniowie II LO.

Magdalena Świrska to finalistka Olimpiady Lingwistyki Matematycznej. W XXI konkursie MAT zajęła I miejsce w województwie  oraz III miejsce w konkursie matematycznym Kangur. W wojewódzkim konkursie Alfik Matematyczny zajęła XIX miejsce. Uczennica otrzymała również nagrodę w XIV edycji Miejskiego Konkursu Recytatorskiego „Recytacje z Noblem”. Rok szkolny 2019/2020 ukończyła z wyróżnieniem, uzyskując średnią ocen 5,44.

Jakub Ścierzyński to również  finalista Olimpiady Lingwistyki Matematycznej. W Ogólnopolskim XXV Konkursie Matematycznym ALFIK zajął I miejsce w województwie, zaś w Międzynarodowym Konkursie Kangur Matematyczny otrzymał wyróżnienie. Jakub zakwalifikował się również do etapu wojewódzkiego VII edycji konkursu „Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii.” Rok szkolny 2019/2020 ukończył z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w szkole średnią ocen 5,60. Serdecznie gratulujemy Magdzie i Jakubowi oraz życzymy dalszych sukcesów!

II LO