Uczniowie II LO wzięli udział w spotkaniu na temat energetyki jądrowej

Uczniowie klas IIIG i IIIA, którzy realizują rozszerzenie z matematyki i fizyki, uczestniczyli w spotkaniu z panem Wiktorem Parolem, pracownikiem Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie i współpracownikiem Fundacji Instytutu Zrównoważonej Energetyki. Pan Parol gościł w II LO na zaproszenie nauczyciela fizyki, pani Jolanty Prokopowicz, a młodzież miała okazję poszerzyć swoją wiedzę na temat wad i zalet energetyki jądrowej.

Pracownik naukowy PAN-u opowiedział licealistom o rozwoju energii jądrowej i przedstawił rzetelne informacje na temat możliwości wprowadzenia energetyki jądrowej w Polsce. Problem ten budzi dużo kontrowersji w naszym społeczeństwie i jest przedmiotem wielu publicznych debat. Powodem niechęci do tego typu rozwiązań jest głównie brak dostatecznych informacji o tej formie energii, a także często pojawiające się w środkach masowego przekazu nieprawdziwe wiadomości. Podczas wykładu młodzież niewątpliwie poszerzyła swoją wiedzę z fizyki – dowiedziała się o rodzajach promieniowania jonizującego i jego zastosowaniu, poznała budowę i działanie elektrowni jądrowej oraz zrozumiała, jakie możliwości oferuje energetyka jądrowa na tle innych źródeł energii Nie zabrakło także rozmowy na temat bezpieczeństwa.
Ostatnia część spotkania poświęcona była dyskusji – uczniowie chętnie zadawali pytania dotyczące funkcjonowania elektrowni jądrowych otrzymując satysfakcjonujące i wyczerpujące odpowiedzi. Z pewnością spotkanie z panem Wiktorem Parolem uzmysłowiło wszystkim, że świat idzie coraz bardziej do przodu, a my rozwijamy się razem z nim i nie możemy stać ciągle w jednym miejscu. Postęp technologii zaskakuje nas z dnia na dzień, dlatego też powinniśmy korzystać z ciekawych rozwiązań i udoskonalać nowe pomysły, szczególnie jeśli mogą służyć one ochronie środowiska naturalnego.

Julia Czuchryta, klasa IIIG