Uczniowie II LO z sukcesami w Akademii Przedsiębiorczości SGGW w Warszawie

Właśnie zakończył się I etap Akademii Przedsiębiorczości organizowanej przez Wydział Ekonomiczny w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, w którym uczniowie II LO odnieśli niemałe sukcesy.

Akademia Przedsiębiorczości SGGW ma na celu przybliżenie uczniom szkół średnich zagadnień związanych z przedsiębiorczością, przedstawienie postaw przedsiębiorczych oraz wskazanie na konieczność rozwijania pomysłów innowacyjnych i aktywności edukacyjnej wśród młodych ludzi. Akademia  składa się z dwóch etapów, a warunkiem jej ukończenia  jest pozytywny wynik z testu obejmującego wiedzę z przedsiębiorczości.

Uczniowie II LO w trakcie bieżącego roku akademickiego z zaangażowaniem uczestniczyli w cyklu wykładów z zakresu m. in.: ekonomii, zarządzania, finansów i rachunkowości, logistyki czy agrobiznesu. Warunkiem ukończenia I etapu było uzyskanie pozytywnego wyniku z ośmiu testów obejmujących wiedzę z przedsiębiorczości, jak również systematyczny udział w wykładach (prezentacjach) zamieszczanych na platformie Moodle oraz w zajęciach prowadzonych przez wykładowców SGGW w aplikacji MS Teams. Na szczególne wyróżnienie zasługuje fakt, że sześciu naszych licealistów uzyskało dyplomy ukończenia Akademii. Są to: Otylia Kaczor i Paweł Belcarz z klasy 3a, Wiktoria Ondra, Aleksandra Dzięcioł i Hanna Gruba z klasy 3c oraz Zuzanna Tomasiak z klasy 3d, a dwoje z nich zakwalifikowało się do II etapu Akademii, zdobywając wysoki wynik testu końcowego. Są to: Otylia Kaczor i Paweł Belcarz z klasy 3a.

Przed naszymi uczniami II etap Akademii Przedsiębiorczości polegający na udziale w konkursie z zakresu przedsiębiorczości, który zostanie przeprowadzony na SGGW w Warszawie. Jego laureaci uzyskają Indeks na WE, a co za tym idzie – mogą studiować na jednym z pięciu kierunków realizowanych na Wydziale Ekonomicznym tej uczelni.

Gratulacje i powodzenia w II etapie Akademii!

II LO