Uczniowie II LO z wizytą w Instytucie Pamięci Narodowej w Lublinie

W dniu 24 lutego klasa IF z II LO w Lubartowie wzięła udział w interaktywnych zajęciach warsztatowych pt. „Rozpacz była powszechna” Dzieci Zamojszczyzny – najmłodsze ofiary „Aktion Zamość” zorganizowanych przez Instytut Pamięci Narodowej w Lublinie.

Celem warsztatów było przybliżenie różnych aspektów niemieckiej akcji wysiedleńczo – kolonizacyjnej na Zamojszczyźnie. W sposób szczególny koncentrowały się one na tragicznym losie najmłodszych jej ofiar – dzieci, którym nieodwracalnie odebrano prawo do normalnego dzieciństwa, w wielu przypadkach ukochanych rodziców i rodzeństwo, czyniąc je sierotami.

Wiedzę na ten temat uczestnikom przybliżyli, Dyrektor IPN w Lublinie pan dr Robert Derewenda oraz pani Kinga Żelazko.

W trakcie zajęć został zaprezentowany także film animowany „Miałem jasne włosy i niebieskie oczy”, przygotowany przez Fundację Pamięci Narodów .Uczestnicy mogli w też czerpać wiedzę z relacji dzieci wysiedlonych z Zamojszczyzny, fotografii, dokumentów uzupełnionych przez teksty źródłowe.