Uczniowie II LO zakończyli naukę

piątek 22. czerwca w II Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Firleja w Lubartowie, podobnie jak w innych szkołach naszego kraju, zabrzmiał ostatni przed wakacjami dzwonek. 

Uroczystość zakończenia roku szkolnego okazała się wyjątkowa nie tylko z tego powodu, że cała społeczność szkolna rozpoczęła upragnione wakacje, ale także dlatego, że po raz pierwszy społeczność II LO zakończyła pracę w nowym budynku przy ulicy Lubelskiej.

Pożegnanie roku szkolnego 2017/2018 rozpoczęto od odśpiewania narodowego hymnu oraz wprowadzenia sztandaru II LO. Zebranych powitała dyrektor szkoły, pani Halina Zdunek, która skierowała do uczniów i ich rodziców ogromne podziękowania za rok wytężonej pracy oraz za pomoc przy adaptacji nowej siedziby do potrzeb liceum ogólnokształcącego. Na tej ważnej uroczystości nie zabrakło wyjątkowych gości. Obecni byli: Wiceburmistrz Miasta Lubartów, pan Radosław Szumiec, ksiądz senior Józef Huzar, Przewodnicząca Rady Rodziców, pani Anna Najda oraz członek zarządu Rady Rodziców, pani Monika Potocka.

Choć wakacje to czas, na który czekają wszyscy uczniowie, to koniec roku szkolnego jest również dobrą okazją do podsumowań. Dzięki wytrwałości i ciężkiej pracy wielu uczniów II LO osiągnęło bardzo wysokie wyniki w nauce. Warto wspomnieć, że aż 56. uczniów klas pierwszych i drugich otrzymało świadectwa z wyróżnieniem, a 32. z nich za średnią ocen 5,00 i wyżej otrzymało stypendia ufundowane przez organ prowadzący liceum. Specjalne nagrody pieniężne Rada Rodziców przyznała Mateuszowi Kołodziejczykowi za najwyższą średnią ocen w szkole, wynoszącą aż 6,00 oraz klasie I B za najwyższą średnią ocen w szkole wg klas wynoszącą 4,69. Szkoła zanotowała także najwyższą średnią w swojej historii na poziomie 4,05.

II LO znane jest również z wielkiej aktywności uczniów, którzy wielokrotnie reprezentują szkołę w olimpiadach przedmiotowych, konkursach czy turniejach nawet na szczeblu ogólnopolskim i międzynarodowym. Docenieni zostali także uczniowie, którzy przez cały rok szkolny nie opuścili ani jednej godziny lekcyjnej i uzyskali 100% frekwencję oraz ci, którzy wykazali się aktywną pracą na rzecz szkoły i środowiska miejskiego. Działali w Samorządzie Uczniowskim, Szkolnym Klubie Wolontariusza „Anioły z II LO” i Szkolnym Klubie Krajoznawczo – Turystycznym „Azymut”, szkolnym zespole muzycznym, szkolnej grupie teatralnej SCENA44. Nie zabrakło także nagród dla uczniów wykazujących się zdolnościami sportowymi.

Część oficjalną spotkania zakończył występ zespołu muzycznego, który wykonał trzy piosenki. Po uroczystości odbyły się spotkania w salach lekcyjnych, podczas których uczniowie mieli okazję pożegnać się z kolegami z klasy, wychowawcą oraz otrzymać resztę świadectw.

Wszystkim pracownikom szkoły, nauczycielom i uczniom życzymy udanych i bezpiecznych wakacji!

2LO / foto. Lubartowiak

W