Uczniowie II LO zakończyli rok szkolny

W piątek 25 czerwca w II Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Firleja w Lubartowie, podobnie jak w innych szkołach naszego kraju, zabrzmiał ostatni przed wakacjami dzwonek. 

Miniony rok szkolny był wyjątkowo trudny ze względu na to, że większość czasu młodzież i nauczyciele spędzili realizując zajęcia w trybie online. Tym bardziej cieszy fakt, że ostatni miesiąc uczniowie mogli już spędzić razem w murach szkoły i pożegnali szkołę przed wakacjami, spotykając się ze swoimi wychowawcami, którzy wręczyli im upragnione świadectwa promujące do klas programowo wyższych.

Choć wakacje to czas, na który czekają wszyscy uczniowie, to koniec roku szkolnego jest również dobrą okazją do podsumowań. Dzięki wytrwałości i ciężkiej pracy wszyscy uczniowie uzyskali promocję, a wielu osiągnęło bardzo wysokie wyniki w nauce. Warto wspomnieć, że aż 65. uczniów klas pierwszych i drugich otrzymało świadectwa z wyróżnieniem. W klasach pierwszych najwyższą średnią uzyskała klasa Ib (4,17), w klasach drugich po SP klasa IIg (4,31), a w klasach pogimnazjalnych klasa IId (4,42). Najlepszym uczniem okazał się Krzysztof Domiński z klasy Ia ze średnią 5,80.

II LO znane jest również z wielkiej aktywności uczniów, którzy wielokrotnie reprezentują szkołę w olimpiadach przedmiotowych, konkursach czy turniejach na szczeblu ogólnopolskim i międzynarodowym. Największe osiągnięcia w mijającym roku szkolnym uzyskali: Magdalena Świrska z klasy IIc (finalistka Olimpiady Wiedzy Chemicznej z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, stypendystka Marszałka Województwa Lubelskiego „Lubelskie wspiera uzdolnionych 2020-2021”, laureatka XXX edycji Międzynarodowego Konkursu „Kangur Matematyczny”, zdobywczyni nagrody w XXIX edycji Konkursu Literackiego im. L. S. Licińskiego) oraz Jakub Ścierzyński z klasy IIg (laureat XXX edycji Międzynarodowego Konkursu „Kangur Matematyczny”, finalista Konkursu Akademia Przedsiębiorczości WE SGGW, zdobywca pierwszego miejsca drużynowo w II etapie Szkolnej Internetowej Gry Giełdowej, stypendysta Marszałka Województwa Lubelskiego „Lubelskie wspiera uzdolnionych 2020-2021”). Warto też wspomnieć, że Jakub Guz i Jakub Dziewulski z klasy IIg zostali laureatami Akademii Przedsiębiorczości WE SGGW, zdobywając tym samym indeks tej uczelni.

Docenieni zostali także uczniowie, którzy przez cały rok szkolny nie opuścili ani jednej godziny lekcyjnej i uzyskali 100% frekwencję oraz ci, którzy wykazali się aktywną pracą na rzecz szkoły i środowiska miejskiego. Działali w Samorządzie Uczniowskim, Szkolnym Klubie Wolontariusza „Anioły z II LO” i Szkolnym Klubie Krajoznawczo – Turystycznym „Azymut”, szkolnym zespole muzycznym, szkolnej grupie teatralnej SCENA44. Nie zabrakło także nagród dla uczniów wykazujących się zdolnościami sportowymi.

Wszystkim pracownikom szkoły, nauczycielom i uczniom życzymy udanych i bezpiecznych wakacji!!!

II LO