Uczniowie RCEZ na obchodach dnia GIS

W dniu 16 listopada uczniowie z klas 3 TEk i 4TEMa pod opieką K. Malczewskiej, M. Lech, i J. Bednarskiego uczestniczyli w obchodach GIS DAY 2022  na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

GIS DAY powstał z inicjatywy National Geographic Society oraz firmy Esri Polska, która w naszym kraju już od kilkunastu lat wspiera szkoły, uczelnie i różne instytucje organizujące Dzień GIS-u. Wydarzenie to zapoczątkowane zostało na świecie pod koniec lat 80-tych ubiegłego wieku, a jego ideą jest popularyzacja nowego podejścia do przestrzeni, w której żyjemy poprzez Geograficzne Systemy Informacji. Odbywające się tego dnia imprezy, seminaria, warsztaty i pokazy mają na celu zapoznanie osób w różnym wieku oraz z różnych branż z możliwościami wykorzystania systemów informacji geograficznej. Pokazywana jest funkcjonalność oprogramowania GIS, a także prezentowane są interesujące osiągnięcia w tej dziedzinie. Celem pomysłodawców było stworzenie wydarzenia, które daje możliwość zapoznania się z narzędziami GIS poprzez ciekawe prezentacje, gry, zabawy i konkursy.

Podczas tegorocznych obchodów Dnia GIS-u uczniowie RCEZ uczestniczyli w wykładach dotyczących, między innymi: 10 lat kierunku geoinformatyka na UMCS, zastosowania GIS w aplikacjach mobilnych, pokrewieństwa przestrzennego, czyli o GISie w genealogii, modelach przestrzeni geograficznej. Udział w GIS DAY pozwolił naszym uczniom na nieco inne niż dotychczas spojrzenie na przestrzeń geograficzną. Mieli oni możliwość zaobserwowania jak narzędzia GIS wykorzystywane są w praktyce. Mamy nadzieję, że zdobyte doświadczenie wykorzystają w niedalekiej przyszłości – na egzaminie maturalnym z geografii.

Uczniowie po uzyskaniu informacji geograficznej, podzieleni w pięcioosobowe grupy,  wzięli udział w zabawie integracyjnej, która wymagała współpracy pomiędzy uczestnikami w Escape Room. Gra polegała  na pracy zespołowej, działaniu w  strukturach grupy i osobistej motywacji, aby rozwiązać  postawione problemy. Zabawa była dla naszych uczniów ekscytująca, przede wszystkim dlatego, że łączyła elementy edukacyjne z koniecznością integracji i współdziałania.

RCEZ