Uczniowie RCEZ na olimpiadzie o ubezpieczeniach społecznych

Etap wojewódzki Olimpiady “Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”.

W dniu 7 marca br. w auli Instytutu Informatyki UMCS odbył się wojewódzki etap Olimpiady „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”.

Główną ideą ogólnopolskiej Olimpiady jest kształtowanie przezorności ubezpieczeniowej młodzieży i uczenie solidarności międzypokoleniowej. Ponadto jej celem jest pobudzanie i rozwijanie zainteresowania uczniów szkół ponadpodstawowych problematyką ubezpieczeń społecznych, a także upowszechnianie wiedzy o ubezpieczeniach społecznych.

W etapie wojewódzkim udział wzięły 24 trzyosobowe zespoły, tworzone przez uczniów szkół ponadpodstawowych. Naszą szkołę reprezentował zespół w składzie – Monika Tołubińska z klasy 4THEkb, Łukasz Buczyński z klasy 3TEk i Anna Skomorowska z klasy 1 TEk pod opieką pani Justyny Włosek. Poziom konkursu był bardzo wysoki.

Gratulujemy naszym uczniom wiedzy i dziękujemy za piękną rywalizację oraz godne reprezentowanie naszej szkoły.

RCEZ