Uczniowie RCEZ na panelu o Stefanie Wyszyńskim

27 października przedstawiciele uczniów RCEZ uczestniczyli w panelu: „Prymas Stefan Wyszyński do młodych, o młodych i z młodymi”, który miał miejsce w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim. Organizatorem spotkania było Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” – Centrum Myśli Prymasa Wyszyńskiego.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: Wojewoda Lubelski – Lech Sprawka i Lubelski Kurator Oświaty – Teresa Misiuk. Spotkanie to miało być zachętą do bliższego poznania sylwetki i nauczania Błogosławionego Stefana Wyszyńskiego a także do wspólnej rozmowy z zaproszonymi gośćmi. Prelegenci: ks. Dr hab. Dominik Zamiatała (prof. z Uniwersytetu S. Wyszyńskiego w Warszawie), Pani Beata Mackiewicz (Instytut Prymasa Wyszyńskiego ), Bogdan Kędziora (historyk, współpracownik tygodnika Niedziela) przybliżyli młodzieży biografię Prymasa Tysiąclecia, zwracając uwagę na trudną rzeczywistość polityczną, która dotknęła Polski Kościół Katolicki.

Szczególne miejsce wśród gości przeznaczone zostało dla pani Iwony Czarcińskiej, która jest świadkiem życia Księdza Prymasa. Pani Iwona podzieliła się swoim świadectwem i wspomnieniami ze wspólnych spotkań ze Stefanem Wyszyńskim. Z jej opowiadań wynika, że Prymas był bardzo charyzmatyczną osobą o wielkim autorytecie wśród młodego pokolenia a jednocześnie osobą pełną empatii i dobroci wobec drugiego człowieka. Osobiste wspomnienia pani Iwony zostały odebrane przez młodzież z wielką uwagą i nagrodzone dużymi brawami. Po prelekcjach młodzież miała możliwość zadawania pytań, za co była nagradzana biletem do kina na premierę filmu „Prorok” . Na pamiątkę uczestnikom spotkania pozostaną zdjęcia oraz książki: „Biografia Stefana Wyszyńskiego” i „Zapiski więzienne” Prymasa oraz zaproszenie na kolejną część konferencji.

Anna Pankowska – Słomka