Uczniowie RCEZ na warsztatach tematycznych na Uniwersytecie Przyrodniczym

Uczniowie Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie, finaliści konkursu ekologicznego, brali udział 2 lutego w warsztatach pt. „Człowiek w środowisku” na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. Uczniowie  uczestniczyli w licznych zajęciach tematycznych, m.in.: „Fotowoltaika – energia ze słońca” prowadzonych przez dr hab. inż. Jacka Kapicę i dr inż. Marka Ścibisza, „Wykorzystanie biomasy w procesie spalania i fermentacji” autorstwa dr hab. inż. Artura Kraszkiewicza i dr hab. inż. Alinę Kowalczyk-Juśko, „Mikroorganizmy w bioremediacji środowiska” realizowanych przez dr inż. Kamilę Rybczyńską-Tkaczyk i dr hab. inż. Justynę Bohacz, „Technologie oczyszczania oraz zagospodarowania wód i ścieków” – prowadzący: dr hab. inż. Michał Marzec, dr inż. Agnieszka Listosz, mgr inż. Karolina Jóźwiakowska, prof. dr hab. inż. Tadeusz Siwiec oraz „Procesy zagospodarowania odpadów z przemysłu rolno-spożywczego” przeprowadzonych przez dr inż. Macieja Combrzyńskiego i prof. dr hab. inż. Tomasza Oniszczuka.

Warsztaty były ściśle powiązane z konkursem, a prezentowane podczas nich zagadnienia pojawią się w pytaniach II etapu konkursu ,,Człowiek w środowisku”, która odbędzie się w marcu 2023 r. Mamy zatem nadzieję, że nasi uczniowie zapamiętali wszystkie informacje i równie dobrze wypadną na szczeblu wojewódzkim konkursowych zmagań. Dla zwycięzców i finalistów przewidziane są cenne nagrody, m.in. laptopy oraz dwudniowe warsztaty w Roztoczańskim Parku Narodowym i Poleskim Parku Narodowym.

Organizatorami konkursu są: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie – Katedra Inżynierii Środowiska i Geodezji,  Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, VI Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja w Lublinie,  I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie,  Roztoczański Park Narodowy, Poleski Park Narodowy,  Kurier Lubelski. Partnerami przy organizacji Wielkiej Lekcji i konkursu są: Kuratorium Oświaty w Lublinie i Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie.  Konkurs ekologiczny „Człowiek w środowisku” został objęty patronatem honorowym przez: Wojewodę Lubelskiego Lecha Sprawkę, Marszałka Województwa Lubelskiego Jarosława Stawiarskiego, Lubelskiego Kuratora Oświaty Teresę Misiuk,  JM Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie  prof. dr hab. Krzysztofa Kowalczyka. Konkurs został również objęty patronatem medialnym przez TVP3 Lublin, Radio Lublin i Kurier Lubelski.

Katarzyna Malczewska