Uczniowie w akcji „Wiem i działam”

Uczniowie klasy I Technikum Zawodowego kształcącego w zawodzie technik budownictwa oraz klasy III Szkoły Branżowej I stopnia wzięli w tym roku szkolnym udział w akcji „Wiem i Działam” organizowanej przez Zespół Edukacji Polskiej Akcji Humanitarnej.

Program był skierowany do szkół podstawowych i ponadpodstawowych z całej Polski. W ramach realizacji projektu zostały zrealizowane trzy godziny zajęć z wychowawcą oraz akcja świadomościowa na temat mądrej pomocy w obliczu klęsk i tragedii. Uczniowie poznali zasady mądrego pomagania, dowiedzieli się, jakie formy pomocy są najbardziej efektywne i jakimi celami powinniśmy się kierować udzielając pomocy.

Dnia 20 maja została przygotowana gazetka, z którą mogli się zapoznać pozostali uczniowie naszej szkoły. Podsumowaniu projektu towarzyszył także happening opracowany przez uczniów klas pierwszych, którzy dzielili się z innymi przygotowanymi pozytywnie motywującymi myślami związanymi z pomocą innym.
Dziękujemy uczniom za udział w akcji. Dorota Sułek, Agnieszka Rycek.

RCEZ