Uczniowie w Turnieju Wiedzy Pożarniczej

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”- eliminacje miejskie zorganizowano 12 marca w Urzędzie Miasta Lubartów.

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej jest konkursem popularyzującym przepisy i kształtującym umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. W szczególności służy popularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego. Organizatorem OTWP jest Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.

W kategorii klas I-IV szkół podstawowych pierwsze miejsce zajęła Oliwia Kozicka z SP1, drugie Franciszek Budzyński z SP1. W kategorii klas V-VIII szkół podstawowych pierwsze miejsce zdobył Kacper Karpiński z SP1, a drugie Bartosz Więsyk z SP 3. W kategorii szkół ponadpodstawowych pierwsze miejsce zajęła Zofia Zyga z ZS nr 2, drugie Michał Topyła z ZS nr 2, trzecie przypadło dla Zuzanny Pietrzeli z RCEZ, a czwarte dla Mariusza Zielińskiego z ZS nr 2.

Dyplomy uczestnikom turnieju wręczał burmistrz Krzysztof Paśnik.

Foto: Piotr Opolski