Uczniowie ZS nr 2 w Lubartowie na Dniu Otwartym WAT

W ramach współpracy zawartej z Wojskową Akademią Techniczną, w sobotę 25 marca b.r. uczniowie naszej szkoły wraz z koordynatorem współpracy z uczelnią- p. Martą Mazurek uczestniczyli w Dniu Otwartym WAT.

Na początek odbyła się szczegółowa prezentacja kierunków na poszczególnych wydziałach, zarówno wojskowych, jak i cywilnych. Uczniowie zostali zapoznani z warunkami rekrutacji, sposobami przeliczania punktów rekrutacyjnych oraz egzaminami sprawnościowymi. Po prezentacji można było odwiedzić poszczególne stoiska każdego z wydziałów, porozmawiać z ich studentami oraz zabrać ze sobą ulotki informacyjne.

Kolejna część imprezy odbyła się na placu apelowym. Zaprezentowano tam ciężki sprzęt bojowy, wozy pancerne i czołgi. Można się też było posilić pyszną żołnierską grochówką. Następnym punktem programu było zwiedzanie wybranego wydziału, odwiedzanie sal wykładowych, warsztatów i sal laboratoryjnych. Wykładowcy w krótkich słowach opowiedzieli o swojej pracy, o specyfice poszczególnych zajęć oraz o tym, jak bardzo ciekawą i praktyczną wiedzę zdobywają studenci.

Z relacji naszych uczniów wynika, że Dzień Otwarty na Wojskowej Akademii Technicznej dostarczył im wielu wrażeń, pogłębił wiedzę na temat nowoczesnych technologii oraz… dał wiele do myślenia, jeśli chodzi o wybór dalszej ścieżki kształcenia.

ZS2