Uczniowie ZS nr 2 w Lubartowie z nagrodami starosty

Stypendium naukowe otrzymali uczniowie, którzy uzyskali w I semestrze roku szkolnego 2018/2019 wysoką średnią ocen (min. 5,0) oraz wzorowe zachowanie. Nagrodzeni zostali również sportowcy, którzy otrzymali stypendia za osiągnięcie wysokich wyników sportowych. 7 marca w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lubartowie Starosta Lubartowski Ewa Zybała wręczyła stypendia dla uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Lubartowski.

Wśród stypendystów wyróżniających się w dziedzinie nauki znaleźli się: Dorota German, Aleksandra Pyła, Weronika Nicpoń, Daria Imgrond, Katarzyna Malesa, Dariusz Sokołowski i Natalia Korzeniowska.

Nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe otrzymali: Oliwia Zielińska – lekkoatletyka, Piotr Barwiński – lekkoatletyka, Ilona Kubera – taekwon-do, Amelia Małyska – taekwon-do, Oliwia Pietrzela – taekwon-do, Adam Bronisz – taekwon-do itf, Julia Wójcik – tenis stołowy, Łukasz Drzewiecki – tenis stołowy.

Nie od dziś wiadomo, że uczniowie szkoły przy ul. Chopina osiągają wysokie wyniki w nauce i zajmują wysokie miejsca w konkursach przedmiotowych i olimpiadach. Szkoła umożliwia swoim uczniom wszechstronny rozwój oraz daje możliwości specjalizowania się w dziedzinach, z jakimi młodzi ludzie wiążą swoją przyszłość. Dzieje się tak w przypadku przedmiotów ogólnokształcących lub zawodowych, ale także w sporcie. Dzięki indywidualnie stworzonym specjalnym warunkom uczniowie mogą uprawiać sport w swoich macierzystych klubach osiągając przy tym wysokie wyniki i jednocześnie kontynuować naukę w szkole.

 

ZS2