Uczniowie ZS2 w ogólnopolskim programie edukacyjnym „W służbie prawu”

22 listopada uczennice i uczniowie klas III d, III p i IV p Zespołu Szkół nr 2 w Lubartowie pod opieką pani wicedyrektor Katarzyny Sobich oraz nauczycieli Marka Gawła, Anny Lipki-Zielińskiej i Artura Staszka wzięli udział w Wycieczce do Aresztu Śledczego w Lublinie. Odbyła się ona w ramach Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego Służby Więziennej związanego z prewencją przestępstw wśród młodzieży W SŁUŻBIE PRAWU.

Areszt Śledczy w Lublinie realizuje ogólnopolski program edukacyjny „W służbie prawu”, który skierowany jest do młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych, a także będących członkami organizacji harcerskich i związków strzeleckich.

Program realizowany jest w jednostkach penitencjarnych na mocy znowelizowanej ustawy o Służbie Więziennej, która wprowadziła nowe zadania tej formacji, w tym edukację prawną młodzieży związaną z prewencją przestępstw (art. 2 ust. 2 pkt. 10 ustawy). Zajęcia prowadzone są w ramach dwóch modułów: pierwszy realizowany jest na terenie jednostek penitencjarnych (jego adresatem są uczniowie szkół ponadpodstawowych), drugi – w przypadku uczniów szkół podstawowych – w placówkach oświatowych.

Lekcja prawa i prewencji

W roku szkolnym 2023/2024 uczniowie szkół w Lublinie i w jego okolicach mogą uczestniczyć w zajęciach związanych z prewencją przestępstw oraz z edukacją prawną, prowadzonych przez funkcjonariuszy Aresztu Śledczego w Lublinie, w szkołach, jak i na terenie jednostki penitencjarnej. Spotkania z uczniami mają wymiar edukacyjny i prewencyjny. Program „W służbie prawu” ma określoną formułę złożoną z kilku elementów, które mają na celu uświadomić młodych ludzi, że prawo jest po to, by chronić podstawowe wartości człowieka, a łamanie prawa niesie za sobą poważne konsekwencje i może przekreślić ich plany na przyszłość.

ZS2