Uczniowski Dzień Super Mocy – integracja klas pierwszych

13 października w RCEZ w Lubartowie odbył się Uczniowski Dzień  Super Mocy, podczas którego w naszej szkole, klasach pierwszych zorganizowano projekcję filmu o mocnych i słabych stronach człowieka oraz zajęcia, warsztaty, gry i zabawy, podczas których uczniowie mieli szansę poznać siebie oraz swoje mocne strony. Na zakończenie wszyscy uczniowie, nauczyciele oraz pracownicy skorzystali z poczęstunku, jedząc kiełbaski z grilla oraz zdrową żywność i napoje w postaci świeżych owoców i naturalnych świeżo tłoczonych soków od lokalnego sadownika.

Dlaczego  zorganizowaliśmy Uczniowski Dzień Super Mocy?

Na podstawie wielu przeprowadzonych zajęć, licznych obserwacji, częstych rozmów z uczniami, okazuje się, że uczniowie bardzo często mają problem ze sprecyzowaniem swoich mocnych stron. Dlaczego? Bo ich nie znają, może nie potrafią ich sprecyzować, a często boją się reakcji rówieśników podczas mówienia o swoich mocnych stronach, aby nie zostali wyśmiani. Często, uczniowie mają problem z mówieniem o swoich mocnych stronach, a z łatwością mówią o słabych, gdyż od najmłodszych lat słyszą, co im się nie udaje, jakie popełniają błędy, jakie ponieśli porażki, co trzeba poprawić. Niestety, rzadko słyszą co zrobili dobrze, że mogą odnieść sukces, że są wyjątkowi, świetni, niestety rzadko słyszą pochwały (nie tylko w szkole, ale i w rodzinnym domu).

Dlatego ważne jest, aby każdy znał swoje mocne strony. Warto wiedzieć, na czym można oprzeć swój życiowy fundament, na jakie cechy własnego charakteru można liczyć, na jakie umiejętności można postawić, podczas mierzenia się z nowymi zadaniami i różnymi sytuacjami, często trudnymi i stresującymi. Dzięki wiedzy o swoich mocnych stronach możemy precyzyjnie określić swoje możliwości i podołać wyzwaniu.

Wiedza o mocnych stronach dodaje skrzydeł, unosi, podnosi na duchu – powoduje, że mocno wierzymy w siebie i dużo łatwiej pokonujemy własny strach i stres. Wykorzystywanie swoich mocnych stron, gdy się coś robi całym sercem, gdy się robi to co się kocha, w co się wierzy, do czego jest się stworzonym, sprawia ogromną radość, daje satysfakcję oraz mega wielkie poczucie spełnienia (nawet, gdy coś się nie powiedzie, to i tak ma się poczucie, że było warto spróbować). Poza tym, jeżeli bardziej skupiamy się na swoich mocnych stronach, to częściej o nich myślimy i zauważamy je, mamy więc szanse na ich doskonalenie i rozwijanie, a każde szlifowanie swoich mocnych stron, może stać się podstawą do osiągnięcia życiowego sukcesu. Bazując na swoich mocnych stronach dużo łatwiej ułożyć swoją przyszłość, dokonując odpowiedniego wyboru kierunku kształcenia, a później wyboru własnej ścieżki kariery zawodowej oraz własnego życia osobistego na co warto dzisiaj postawić i tak bardzo nam tego potrzeba.

Jacek Bednarski pedagog specjalny